Nauczyciele mogą uzyskać 4 stopnie awansu zawodowego w naszej szkole:  • Nauczyciel stażysta

  • Nauczyciel kontraktowy

  • Nauczyciel mianowany

  • Nauczyciel dyplomowany