Zapraszamy do odwiedzenia stoiska naszej szkoły na Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy w dniach 22 – 23 kwietnia 2022 r.
Miejsce: Centrum wystawiennicze EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.
Zapraszamy Kandydatów i Rodziców. Do zobaczenia.


 


 


Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - rekrutacja na rok szkolny 2022/2023


 


Dni  Otwarte


21 maja 2022 r.,w godzina  10.00


 


 Na Dni otwarte obowiązują zapisy , prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły  telefonicznie 786-982-711 lub mailowo szkoly@zdz.edu.pl


 


 


O przyjęciu do szkoły decyduje ocena z zachowania, rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Dyrektora szkoły z kandydatem i rodzicami/opiekunami.


Liczba miejsc w każdej klasie jest ograniczona. Ilość uczniów w klasie: 20.


Wymagane dokumenty*  • Podanie o przyjęcie do Szkoły (pdf)

  • List motywacyjny (wzór)

  • oryginał świadectwa ukończenia podstawowej

  • 2 fotografie

  • umowa dotycząca kształcenia (do wypełnienia w Sekretariacie szkoły)


Wymagane dokumenty składa uczeń z rodzicem (opiekunem prawnym) w sekretariacie szkoły.


 


Opłaty:


wpisowe: 950 zł.


czesne: 950 zł. płatne przez 12 miesięcy


 


 


W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy


rekrutacja@zdz.edu.pl


tel.: 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118